More than 2,200 graduates to receive degrees from Mizzou

Dec. 18, 2018