More than 2,200 graduates to receive degrees from Mizzou